CHRÁM

HARMONIE

24. března 2018 ZAVAŽTE SE SAMA SOBĚ
28. dubna 2018ŽIJTE V SOULADU S PLYNUTÍM ŽIVOTA
19. května 2018OČISTĚTE SVÉ PLAVIDLO A OPUSŤTE MINULOST
16. června 2018POVZBUĎTE SVOU SEXUALITU A TVOŘIVOST
8. září 2018DOŽADUJTE SE SVÉ SÍLY A ZAPALTE SVOU VŮLI
6. října 2018OTEVŘETE SVÉ SRDCE A OBJEVTE SVOU VNITŘNÍ PRAVDU
10. listopadu 2018ZTĚLESNĚTE SVOU MOUDROST
1. prosince 2018ZVOLTE SI SVOU CESTU

Zavažte se

sama sobě

24. března 2018 

Nikdy se nevzdávejte.

Nikdy nikomu nepodléhejte.

Nikdy se nepřestávejte snažit.

Nikdy se nenechte prodat. 

A pokud se někdy přistihnete, že jste na krátký okamžik podlehla jednomu z výše uvedenému, seberte se, setřeste to ze sebe, zašeptejte modlitbu a začněte znovu tam, kde jste skončila.

Ale nikdy, nikdy se v žádném případě nevzdávejte.

Richelle E. Goodrichová

Žijte v souladu

s plynutím života

28. dubna 2018

Ačkoli život nemůžeme mít úplně pod kontrolou, můžeme si vybrat, jak budeme odpovídat a reagovat na to, co nám život přináší.

Přijetí není zoufalá kapitulace z důvodu bezmocnosti, přijetí a vyrovnání se s životními výzvami znamená aktivně, odvážně kráčet po proudu toho, co je. 

Odměna je veliká, jen je třeba být trpělivé samy se sebou a postupovat krok za krokem. 

Očistěte své plavidlo

a opusťte minulost

19. května 2018

Volba stát se Bohyní bojovnicí znamená pohlížet na sebe jako na paletu barev a všímat si, které barvy nám sluší a oživují nás, a které nám naopak nesluší a nepodporují naše vnitřní světlo. Příběh, činnost nebo chování lze změnit jen tehdy, když si uvědomíme, že nám neprospívají. 

Pohlížejme na svoji minulost jako na sled zkušeností, které utvářely naši současnost pro naše nejvyšší dobro. Naším přáním je uctívat a vyživovat dary své rodové linie a z pozice soucitného svědka se začít zbavovat starých příběhů, návyků založených na falešných domněnkách a přesvědčeních - břemene, které je naší zátěží a již nám neslouží. Láskyplně přesuneme pozornost z pozice obviňování a pocitu oběti ke snaze poskytnout si veškeré prostředky a oporu k tomu, abychom se uzdravily. Nejlepší je začít z pohledu vděčnosti.

Uzdravování nespočívá v potlačování emocí za účelem zachování klidu, ale vtom, že dáme emocím prostor a tak jim dovolíme odejít.

Povzbuďte svou

sexualitu a tvořivost

16. června 2018

Přestaneme-li listovat v časopisech, dívat se na reklamy a porovnávat se s těmi, ktrými bychom mělypodle a´t už svého nebo názoru druhých být, můžeme se smířit se svým tělem a cítit vděčnost, že je naše tělo shcopné přijímat potěšení, bez ohledu na telesnu váhu nebo na věk. Láska k našemu tělu nám pomůže naslochat tomu, co naše tělo potřebuje ke svému zdraví, a zbavit se přání, abychom vypadaly jinak.

Při léčení sexuality a při jejím znovuzískávání je nutné použití spoustu vnitřního mýdla a vody, abychom svou sexuální energii jemně očistily od minulých traumat, mylných přestav, potlačování a strachu. Láskyplně pokračujte v očistě, dokud se jako rozesmáté dítě z vaničky nevynoří původní, nevinný a vzácný druh vaší sexuální síly. Pak spatříme, že sexualita je čistou životní silou, která nám poskytuje magické spojení s hravostí a tvořivostí.

Dožadujte se své síly

a zapalte svou vůli

8. září 2018

Chcete li znovu získat svou sílu, musíte si upřimně přiznat, kam mimo sebe jste svou sílu odložila a ve kterých starých strategiích úniku před zodpovědností hledáte bezpečí jako náhradu za vědomé jednání.

Být bohyní vyžaduje vidět v sobě vysokou hodnotu. Je to přístup nekompromisní sebeúcty a sebelásky. Být bohyní bojovnicí znamená přijímat jak sovu sílu, tak svou zranitelnost a uvědomovat si, že obojí je naší předností. Tak, jak je žena lehce zranitelná přes své děti, jsou její děti zároveň její obrovskou sílou.

Chceme žít autenticky, né automaticky.

Otevřete své srdce

a objevte svou pravdu

6. října 2018

Žít opravdu od srdce vyžaduje výbavu Bohyně bojovnice – trpělivost, vytrvalost, soucitnsot k sobě samotné.

A humor.

Když přestaneme soudit a naučíme se rozlišovat, čerpáme z jasné moudrosti a ze srdce, které pracují společně.

Když soudíme, tato negativní energie prochází skrze nás samotné a zaplavuje všechny naše buňky. 

Když vysíláme lásku, tuto lásku také prožíváme a sytíme se jí i my samotné.

Ztělesněte

svou moudrost

10. listopadu 2018

Používejte druhé jako zdroj k proniknutí ke svému vlastnímu intuitivnímu vědomí, spíš než jako zdroj absolutní pravdy.

Můžete nadále respektovat názory druhých, i když s nimi nemusíte nutně souhlasit.

Probouzejte se dál do své skutečné podstaty a podnikněte praktické kroky k naplnění svých vizí.

Zvolte si

svou cestu

1. prosince 2018

Věřte ve svůj úspěch.

Věřte ve svou krásu.

Rozpoznejte své nadání.

Najděte v sobě bohyni a milujte ji hluboce.

Uvolnite svou sílu nikoli k ovládnutí života, ale k tomu vědomě si zvolit v souladu s čím budeme žít, co budeme podporovat a rozvíjet.

A tomu ostatnímu dokázat nechat volný průběh  a kráčet svou vlastní cestou.

Jste dokonalá. Jste mocná. Jste božská.

Těmito mocnými a pravdivými slovy začíná kniha Zrození Bohyně Válečnice od Heather AshAmara, která se stala inspirací pro tuto Roční cestu v Kruhu žen.

Tak jak již po tisíciletí se ženy z kmenů,

vesnic a celého světa shromažďovaly v kruzích,

aby spolu sdílely své životy, navzájem se inspirovaly,

naslouchaly si a učily se,

tak i my Vás zveme do kruhu Bohyň Bojovnic.

 

Vydáme se spolu na Cestu,

na které vybojujeme zpátky samy sebe,

nalezneme své ztracené talenty, svoje radosti

a posílíme touhu žít a užívat si krásy kolem sebe. 

 

Pro některé z Vás je možná slovo Bohyně příliš, natož pak Bohyně Bojovnice, ale nemusíte se ničeho bát. 

Slovo Bohyně v nás posiluje spojení s prvotním Zdrojem, dodává nám Sílu a Odvahu cítit, že jsme součástí Jednoty v tom nejryzejším slova smyslu. 

A co se týče Bojovnice - náš boj se bude soustředit jen a jen na nás samotné, neboť vždy tím největším a nejtěžším protivníkem na cestě životem jsme si my samy. A tak jsme to zase jen my, kdo může tento boj vyhrát. 

V tomto osobním boji však máme mnoho výhod. 

 • Můžeme si určit pravidla a podmínky.
 • Můžeme si určit intenzitu, délku i kvalitu. 
 • Vše bude záležet jen na nás.
 • A k tomu všemu budeme v bezpečném prostředí stejně naladěných žen, které nás mohou inspirovat, podpořit či naopak uklidnit.

Na konci naší cesty se pak dostaneme do bodu,

kdy prostě budeme zdravé, spokojené

a připravené si konečně užívat naši vnitřní i tu všudepřítomnou krásu.

ANO

Náš pohled na nás a vše kolem nás se úplně změní a my se staneme

Klidnými Bohyněmi Bojovnicemi,

ze kterých bude prýštit touha po životě.

Na co se můžete těšit:

Tanec Života

 • Rozhýbeme naše těla, uvolníme mysl a začneme tak komunikovat s naším tělem, které nám pomůže při hledání odpovědí na otázky. 

Tam, kde již nevidíme cestu, tanec nám otevře dveře.......

Tam,  kde již neslyšíme, tanec uvolní zábrany a naše duše k nám opět promluví…..

Energetické cvičení

 • Nejvíce devastujících situací v našem životě vzniká právě na základě nedostatku energie, kdy se často stáváme oběťmi situace. Proto se naučíme jednoduché cvičení, při kterém obnovíme rovnováhu energie v našem těle.

Kruh Sdílení

 • Už tím, že si samy dovolíme promluvit, či jen nasloucháme ostatním ženám a jejich příběhům, nastává pro ženy přirozené léčení jejich hlubokých zranění  a stáváme se jedinečnou součástí dokonalého celku. Když se náš vlastní příběh, třeba i bolavý, zrodí skrze naše slova z našeho nitra na světlo, kde je mu dopřána laskavá pozornost ostatních, dochází tímto sdílením k velké úlevě a osvobození se od falešných předsudků s ním spojených. Takto si samy sobě darujeme příležitost k jeho očištění a uzdravení.

Meditace a různá cvičení na dané téma

 • Inspirací nám budou praktická cvičení z knihy Zrození B.V. obohacená dle potřeby o osvědčená meditační cvičení . Vše, co se naučíme, si pak můžeme snadno opakovat  i samotné doma, ovšem ve společenství více žen je síla prožitku mnohem intenzivnější a tím má i trvalejší účinek.

CENA SEMINÁŘE

Roční cesta ZROZENÍ BOHYNĚ BOJOVNICE se skládá z 8 jednodenních seminářů na dané téma. Po absolvování celé cesty oslavíme znovuzrození se do své pravé podstaty v plné síle Bohyně Bojovnice.

Několik možností platby:

 • Celý cyklus - 5600 Kč - při zakoupení celého cyklu Vám nabízíme zvýhodněnou cenu.
 • Na splátky - (2+6) x 800 Kč /6400 Kč celkem/ - také nabízíme možnost platby ve splátkách.

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

 1.  1600 Kč- splatnost do 16.3. 2018
 2. 800 Kč   - splatnost do 28.4. 2018
 3. 800 Kč   - splatnost do 19.5. 2018
 4. 800 Kč   - splatnost do 16.6. 2018
 5. 800 Kč   - splatnost do  8.9. 2018
 6. 800 Kč   - splatnost do 6.10. 2018
 7. 800 Kč   - splatnost do 10.11. 2018

 

V ceně je zahrnutá lektorská a organizační činnost.

Strava - v průběhu semináře je možnost zakoupení si kávy, čaje či nápojů. Dále pak bude v průběhu vyhrazena hodinová přestávka na oběd, kdy si můžete donést svou vlastní svačinku nebo zajít do nedaleké restaurace či obchodu, objednat pizzu. Není v ceně semináře.

Ubytování - pro přespolní je v blízkosti krásný Hotel Premium či v blízkém centru Penzion Solnice.

Přihlášením se na tuto akci souhlasíte s Podmínkami účasti, tak si je pozorně přečtěte ZDE.

Harmonogram programu:

Začátek: 10:00 - prezentace od 9:30

Obědová pauza:  okolo 14:00 - podle programu

Konec: mezi 18:00 - 19:00

Místo konání:

MEDIfitness, Husitská 1, 669 02 Znojmo

www.medifitness.cz

 

PŘIHLÁŠKA

Přihlášením se na tuto akci souhlasíte s Podmínkami účasti, tak si je pozorně přečtěte ZDE.

MOŽNOST PLATBY - vyberte si*
Četla jste knihu Zrození Bohyně Válečnice

Zrozením Bohyně Bojovnice Vás budou provázet:

Zdenka Musilová

Spoluorganizátorka

Jitka Jílková

Spoluorganizátorka

DOPORUČENÍ:

Zrození Bohyně Válečnice

KNIHA

Inspirací pro tuto roční cestu se mi kromě zkušeností z vlastního života stala velmi moudrá kniha Zrození Bohyně Válečnice. 

Její znalost před nastoupením společné Cesty Zrození BB není podmínkou, spíše pomocníkem či inspirací. Vše, co k našemu znovuzrozen potřebujeme, budeme prožívat společně a plně si naši proměnu užijeme. Kniha nám poslouží i jako archiv moudra do ní vloženého, ať již čerpaného z učení Toltéků nebo z naší současnosti.

Kniha staví na zkušenosti, že pouhá myšlenka bez odpovídajících kroků nikam nevede.

Doporučuji Vám si ji zakoupit a přečíst. Bude Vám jistě dobrou průvodkyní na naší společné cestě a skvostem ve Vaší osobní knihovně. 

Můžete zakoupit
Když jsem poprvé uviděla knihu Zrození Bohyně Válečnice v knihkupecví, má reakce byla: “Co to je za název?” Tak jsem se od ní odvrátila. I když jsem sama sobě namlouvala, že cokoli spojeného s tématem válečnice mě nezajímá a zkoušela se soustředit na jiné knihy, tato kniha mě nějakým svým vyzařováním neustále přitahovala. Tak jsem se odhodlala a vzala ji do ruky, otevřela a chvíli si v ní četla. Po pár řádcích mi bylo jasné, že to je ONO. Každé další ponoření se do této knihy jen umocňovalo pocit, že jsem udělala správně. Popsala bych ji následujícími slovy: Komplexní a jednoduché a hlavně v dnešní době aplikovatelné návody na šťastný život.
Jitka Vénera MikuláškováLektroka roční cesty ZROZENÍ BOHYNĚ BOJOVNICE
Kniha Zrození Bohyně válečnice mi vstoupila do života právě v čase, kdy jsem se v souladu s plynutím života a jeho výzvami snažila zjistit, kdo doopravdy jsem, kam se zatoulala moje vnitřní síla a jak bych ji mohla opět získat zpět. Stále toužím poznat úplnou a pravdivou podstatu mého já, bez nánosů mylných představ a přesvědčení. Těm mnohdy po zbytek života věříme a řídíme se jimi, i když nás omezují. Velmi užitečným rádcem a praktickým pomocníkem, jak na tuto změnu jít, mi je právě kniha Zrození Bohyně válečnice. Našla jsem v ní tolik moudra, že jsem si ty největší perly začala značkovat. A čím častěji se k nim vracím, tím více jsem do této knihy zamilovaná a děkuji, že se tyto myšlenky mohou šířit dál. Děkuji i za Véneru, že má chuť a odvahu jí vdechnout ještě více života a inspirovala se jí k vytvoření naší roční prožitkové cesty Zrození Bohyně bojovnice. Vím, že proměna je proces, který mnohé ženy již započaly. A protože není radno ho uspěchat, budeme na naší proměně pracovat dál společně, vytrvale krok za krokem, s respektem k času, který si žádá. Jak říká sama autorka knihy, jakmile zasejeme semínko proměny, musíme respektovat jeho čas zrání. Pokud netrpělivě vyhrabáváme semínko, abychom zjistili, jestli už klíčí, riskujeme, že se proces růstu zastaví. Těším se na všechna naše setkání, která nás během naší roční cesty budou vzájemně obohacovat. Úžasnou podporou nám bude i Tanec Života připravený vždy na míru danému tématu zkušenou lektorkou Jitku Vénerou. Tanec nám pomůže rozhýbat své tělo tak, abychom vydechly a pohybem ze sebe uvolnily staré způsoby bytí i myšlení. Pak si konečně budeme moci život užívat v jeho plné kráse včetně všech svých darů jako sebevědomé celistvé ženy, Bohyně bojovnice, aniž bychom cokoli ztratily ze své ženskosti, ba naopak.
Jitka JílkováSpoluorganizátorka roční cesty ZROZENÍ BOHYNĚ BOJOVNICE