CHRÁM

HARMONIE

MOUDROST ARCHETYPŮ

DÍVKA

SVĚTLO - JISKRA - NOVÝ ZAČÁTEK - HRAVOST - DIVOKOST

Vydáme se na cestu rozvzpomínání se a znovuobjevování darů hravosti a odvahy.

Obnovíme zdroj nekonečné energie.

 Přivlastníme si zpět svoji přirozenost a svobodu.

Přivoláme svoji divokost.

Dovolíme si

BÝT SAMY SEBOU

Mnoho moudrých lidí si všimlo, že šťasní dospělí lidé jsou právě ti, kterým se podařilo své dětské sny, touhy a hry přenést do dospělosti. 

Vrátíme se proto pro tyto chvilky a přeneseme vědomě zpět do našich těl i životů. 

Zasejeme semínko nového začátku tak, aby vyrostlo se stonkem silným a rovným, 

na němž se urodí poupě, skrývající nevídanou krásu a vůni.

MILENKA

LÁSKA - VZTAHY - OTEVŘENÍ SRDCE - TVOŘENÍ V SOULADU

Sexuální energie je základní hybnou silou tvoření.

Tak jak prožíváme svou sexualitu, takový svět kolem sebě tvoříme.

Ponoříme se tedy do odvahy otevřít své srdce a rozvinout plně své poupě do čarokrásného a omamně vonícího květu ženské přirozenosti.  

Uvědomíme si posvátnost každého okamžiku spojení.

Rozzáříme naše světlo, abychom mohly s úctou a něžností nakládat s touto energií a obohacovat tak samy sebe i svět kolem nás.

Zavnímáme krásy Božského tvoření, jehož jsme nejen součástí, ale také přímými aktéry.

Tvoření v Souladu s okolním prostorem se tak stane trvalým zdrojem síly a radosti.

MATKA

MATEŘSTVÍ - SÍLA - MOC- KRÁLOVNA - VNITŘNÍ PRAVDA - VŮLE

Každá ŽENA má přirozenou moc a sílu, vytvářet prostor kolem sebe.

A z tohoto svého prostoru se stává centrálním bodem, královnou inspirace pro celé své okolí.

K tomu všemu pak využívá darů, jež jí byly dány a kterých si je plně vědoma.

Její vůle a ochota vdechnout život do každého okamžiku svého života jí pak činí mocnou spolutvořitelkou reality a předavatelkou vnitřní pravdy na základě zkušeností, kterými prošla či si dovolila za svůj život nasbírat.

Je klidnou silou přijímající hojnost možností zde na Zemi a v tomto životě.

 

STAŘENA

MOUDROST - TRANSFORMACE - ODEVZDÁNÍ - VĚDOMÍ

Každý konec je vždy začátkem něčeho nového, něčeho krásného. 

Aby mohl vzniknout prostor pro to nové a krásné, je potřeba využít 

Moudrosti Stařeny a jejích darů proměny. 

Odevzdáme vše, co už nepotřebujeme nebo nám už neslouží. S láskou, laskavostí a sebepřijetím předáme do náruče Bohyně Transformace. 

Spojíme se s moudrostí v sobě a budeme naslouchat jejímu hlasu a vedení. 

Propojíme se také s moudrostí předkyň a Velké Matky. 

Podnikneme Cestu do Vnitřního světa Bohyně - Inner Goddess Vision Quest, abychom se spojily se se svou vnitřní Bohyní a užívaly tak Plodů Moudrosti. 

Staneme se samy sobě léčitelkou.