CHRÁM

HARMONIE

UČENÍ ARCHETYPŮ

Budeme pracovat s archetypy DÍVKY, MILENKY, MATKY a MOUDRÉ ŽENY - jak se projevujÍ v našich životech, jak nás ovlivňují a jak je můžeme prožívat a užívat si jejich darů. Projdeš všemi potřebnými přechodovými obřady, které tak velmi chybí v našich životech.

 

DÍVKA - SVĚTLO - NOVÝ ZAČÁTEK
MILENKA - LÁSKA - VZTAHY
MATKA - HOJNOST - PROSPERITA
MOUDRÁ ŽENA - VĚDOMÍ - TRANSFORMACE

Pro lepší pochopení učení ŠKOLY KNĚŽEK HARMONIE jsou tyto fáze připodobněny životu růže, křehké, ale krásné a omamně vonící květině. 

SEMÍNKO PROMĚNY

Transformace a znovuzrození
Připravíme se na novou cestu. Zkypříme svá těla a zbavíme je plevele. Odevzdáme to, co už nepotřebujeme nebo nám už neslouží. Vše s láskou, laskavostí a sebepřijetím předáme do náruče Bohyně Transformace. Tělo, které nám dala Matka Země v sobě nese plno ran, bolestí, ponižování atd.... Tím, že si dovolíme uzdravit tyto části našeho těla a odevzdáme je světlu a lásce, pozvedneme naše vibrace a tím i vibrace samotné Matky Země. Naše těla jsou i tělem jejím a tato spojitost se nedá jen předstírat. Vytvoříme tak čistý a kyprý prostor, kam vložíme semínko proměny svého života. Vyživováním tohoto semínka začneme růst do nového a krásného světa Ženy Bohyně, kde budeme s každým lístečkem znovuobjevovat své schopnosti, talenty a vášně.

DÍVKA - ROZVÍJENÍ POUPÁTKA

Menarché, dary a síla ženského cyklu
Spolu se vydáme na cestu do dětství, kde zjistíme, na co vše jsme si hrály, kde jsme měly nekonečný zdroj energie a jak jednoduché bylo /nebo nebylo/ žít. Spojíme se s těmi částmi, které jsme potlačily, nedovolily jim se projevit či poztrácely na cestě životem. Přivlastníme si zpět svoji přirozenost, svobodu, přivoláme svoji divokost, ale i naivitu. Dovolíme si BÝT SAMY SEBOU. Mnoho moudrých lidí si všimlo, že šťasní dospělí lidé jsou právě ti, kterým se podařilo své dětské sny, touhy a hry přenést do dospělosti. Vrátíme se proto pro tyto chvilky, zvědomíme si je a nádherným obřadem je přeneseme vědomě zpět do našich těl i životů. Vyživíme zaseté semínko tak, aby vyrostlo se stonkem silným a rovným, na němž se urodí poupě, skrývající nevídanou krásu a vůni. Postupným rozvíjením se tohoto poupěte si uvědomíme dary a taje ženského cyklu, plného nádherných a mocných nástrojů.

MILENKA - ROZKVÉTAJÍCÍ ŽENA

Posvátná milenka, tvoření v souladu
Sexuální energie je základní hybnou silou tvoření. Tak jak prožíváme svou sexualitu, takový svět kolem sebě tvoříme. Ponoříme se tedy do odvahy rozvinout plně své poupě do čarokrásného a omamně vonícího květu ženské přirozenosti, naplníme svou Jóni živostí a hravostí. Uvědomíme si posvátnost každého okamžiku spojení. Rozzáříme naše světlo, abychom mohly s úctou a něžností nakládat s touto energií a obohacovat tak samy sebe i své muže. Naše vztahy tak získají na úctě, vášni a harmonii, ze které vzejde krásná a kvetoucí přítomnost. Sexualita se tak stane trvalým zdrojem síly a radosti.

MATKA - KVĚTY HOJNOSTI

Ženské lůno hojnosti, oslava mateřství
Zhuštěním energie Matky Země v podobě živin vzniká tělo zde na Zemi. Do toho pak vstupuje duše, která má své plány, potřeby a možná i poslání. Pokud je lůno Matky vědomě připravené vytvořit nové tělo a přizvat čistou duši, pak to vypadá na krásný život. Tento archetyp se však nutně nemůsí objevovat jen jako zrod dítěte. Má mnoho podob, zejména jako ochranitelky a tvořitelky bezpečného a vzkvétajícího prostoru, které jsou velmi potřebné v našem světě. Zvědomíme si proto roli Matky, její přednosti i strasti, budeme uzdravovat vše, co souvisí s mateřstvím, a společně hledat rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. Budeme se učit více spojovat s Matkou Zemí, užívat darů vděčnosti a požehnání. Otevřeme se ještě více NEKONEČNÉ HOJNOSTI, propojíme se s naším lůnem a naučíme se více využívat jeho dary. Náš květ hojnosti tak bude mít nekonečné množství okvětních lístků.

MOUDRÁ ŽENA - PLODY MOUDROSTI

Propojení se s vniřní moudrou ženou, léčitelkou - Ženou Bohyní
Spojíme se s moudrostí v sobě, budeme naslouchat jejímu hlasu a vedení. Propojíme se také s moudrostí předkyň a Velké Matky. Podnikneme Cestu do Vnitřního světa Bohyně - Inner Goddess Vision Quest, abychom našly své vlastní duchovní jméno, spojily se se svou vnitřní Bohyní a užívaly tak Plodů Moudrosti. Vychutnáváním si tohoto stavu a živením se pravdami, které objevíme, v nás dozrají zase nová semínka naší nikdy nekončící cesty Spirálami Života. Rozdílem oproti počátku bude radost z vědomí nového růstu. Staneme se samy sobě léčitelkou.