CHRÁM

HARMONIE

UČENÍ KOLA ROKU

  • Celá Škola kněžek HARMONIE Tě provede léčivým Kolem Roku, podle kterého můžeš pochopit zákonitosti tohoto světa.
  • Můžeš poznat sebe sama.
  • Můžeš skutečně poznat i smysl tohoto života.
  • Naučí Tě žít v bezprostřední přítomnosti, v souladu s tím, co přichází a v jednotě.
  • Pochopíš, že minulost je živá a ovlivňuje Tě jen natolik, kolik prostoru jí dáš v přítomnosti.
  • Zjistíš, že budoucnost se utváří a neustále proměňuje dle Tvého momentálního chápání přítomnosti.
  • A to Ti umožní být strůjcem svého vlastního osudu a žít svůj život naplno.
  • Kolo Roku je velmi silný nástroj, využívající energii světových stran, ročních období, živlů a ženských archetypů. Když ho pochopíme, nalezneme svou vnitřní sílu a můžeme žít svůj život dle našich představ.

To však není vše. 

  • Právě pochopením tohoto cyklu a "koloběhu" světa zjistíme, že nic nikdy nekončí. Tam kde si myslíme, že je konec, nalezneme začátek dalšího cyklu. Tímto se kolo mění, nabývá tzv. nekonečného rozměrua při bližším prozkoumání se stává neustále se odvíjející spirálou neomezených možností jak pro nás, tak pro naše okolí. V každém okamžiku našeho života tak můžeme pocítit tento koloběh konce a začátku a vznikne nám tak obrazec podobný fraktálu, kdy jedna spirála se napojuje na druhou. Tak začneme léčit sebe, svět kolem nás a tím se do našeho života vrátí HARMONIE.

“Kolo roku” rozděluje rok do ročních období podle keltské tradice a vychází ze spirituálního rozdělení těchto období mezi jednotlivé Bohyně, které byly uctívány na Britských ostrovech. Podobná “kola” jsou známa z původních amerických, keltských, tibetských a v poslední době rovněž “Wicca” tradic. Kola ročních období jsou systémy používané mnoha kulturami po celém světě, k uctění a pochopení běhu času a střídání období během roku. Spojují tak spiritualitu s měnícím se světem, v němž žijeme. Nejdůležitější směry britského kola se věnují posvátným elementům života, jsou vyznačeny slunovraty a rovnodennosti. Zimní slunovrat je na severu a obsahuje element vzduchu, letní slunovrat na jihu obsahuje element vody. Jarní rovnodennost na východě obsahuje oheň a podzimní rovnodennost na západě obsahuje zemi. Přechody mezi těmito se často připomínají různými festivaly a vesměs se shodují s obdobími ženského života. Tato období jsou:

Imbolc:  1. Února, uctění panny

Beltane: 1. Května, uctění milenky

Lammas: 1. Srpna, uctění matky

Samhain: 1. Listopadu, uctění moudré ženy, stařeny

Tímto způsobem se uctívají přírodní cykly. Bohyně jsou přisouzeny jednotlivým ročnímobdobím v „kole.“ Každá Bohyně má své symboly, barvy, ptáky, zvířenu, stromy a kvality.

Tento systém poskytuje zajímavého průvodce během roku, a poskytuje smysl cyklickému střídání období v roce. Má spirituální kořeny, v Evropě především v oblasti Glastonbury a magickém Avalonu.